Tilbud på el-sjekk

Risiko for brann og personskade

Jordings- og koblingsfeil kan lett føre til blant annet støt ved berøring og varmeutvikling. Omtrent 40 % av alle branner i Norge har elektrisk årsak. En eltakst vil avdekke slike feil og hindre at skader oppstår.

Tillegg til vanlig tilstandsrapport

Ved utarbeidelse av en vanlig tilstandsrapport blir ikke det elektriske anlegget kontrollert. Dermed har man ingen sikkerhet for at ikke man senere må utbedre feil og mangler, noe som kan blir svært kostbart. En eltakst gir ekstra trygghet ved kjøp og salg av eiendom.

Du har ansvaret

Tidligere ble alle elektriske anlegg kontrollert ved periodiske stikkprøvekontroller fra det lokale elverket. I de nye «Forskrifter for elektriske lavspentinstallasjoner» av 1999 er dette for bedrifter kontrollert gjennom internkontrollprinsippet. Det er alltid eier/bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også for privatpersoner.

Skikkelig utført arbeid?

Ved å la oss foreta en kontroll etter at arbeid har blitt utført på anlegget ditt, kan du sikre deg at arbeidet er i henhold til forskriftene. Vår eltakstvirksomhet er uavhengig av vår installasjonsvirksomhet.

Hva blir kontrollert?

Ved en eltakst kontrollerer vi sikkerhet mot berøring og brann, ledningsnettets dimensjonering og tilstand, utvidelsesmuligheter med mer. Dessuten gir vi deg råd og tips til mulige forbedringer.

Sertifikater

Samarbeidspartnere