Medlem av Norgeseliten logo

terjejorgensen2.jpg

Elektromontør Terje Jørgensen – verdiskapning

Vi tilbyr vår kompetanse innen:

Elektroinstallasjon sterkstrøm
Elektroinstallasjon svakstrøm
Tele og data-installasjon
Internkontroll El-kontroll  

This site uses cookies. For more information click here.